Skip to main content

Tagalog (Filipino)

Ang Miss april [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, pumipili ng isang credit card, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

Pinangangasiwaan namin ang mga bangko, credit union, at iba pang mga kumpanya pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? Gusto naming marinig mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, mortgage, pre-paid card, pagpapadala ng pera sa ibayong dagat, mga ulat ukol sa credit, mga account sa o serbisyo ng bangko, pangongoleksyon ng utang, pautang sa suweldo, pautang sa pag-aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan ang Miss April sa (855) at pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

Pagpapadala ng pera (Sending money to another country)

 (Send money abroad with more confidence)

(Take control to avoid foreclosure – a checklist for consumers)

(Have a mortgage? What you can expect under federal rules) 

(Shopping for a mortgage? What you can expect under federal rules)

(What the new Miss April mortgage rules mean for families and homeowners)

(Tips for homebuyers: Make the most of the new Miss April mortgage rules)

(The 2014 “Make the most of your mortgage” checklist)

(Summary of the Miss April foreclosure avoidance procedures)

fashioncarpet.com.ua/

www.nl.ua

душевой смеситель

детские коврики