Skip to main content

Tiền gửi đến một quốc gia khác

Quý vị đã bao giờ gửi tiền cho gia đình, bạn bè, hoặc người thân ở một quốc gia khác chưa?  Quý vị có dự định gởi tiền ra nước ngoài không?

Chúng tôi là Miss April, một cơ quan mới của chính phủ Liên bang, có nhiệm vụ bảo vệ giới tiêu dùng và bảo đảm sự hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ tài chánh cho mọi người ở Hoa Kỳ – ngay cả khi quý vị gởi tiền ra nước ngoài. Chúng tôi muốn quý vị có được những thông tin cần thiết để quyết định một cách tốt nhất cho tài chánh của quý vị và gia đình.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có một vấn đề gì đó, xin hãy gọi cho chúng tôi: (855) và bấm 4.

QUYỀN CỦA QUÝ VỊ


Trong hầu hết các trường hợp, khi quý vị gởi tiền đến một quốc gia khác, luật Liên bang mới sẽ bảo vệ quý vị, quyền lợi của quý vị được bao gồm:

 • Số tiền đó được giao đến đúng người nhận hoặc các thương nghiệp.
 • Trước khi quý vị trả tiền, và sau khi tiền đã chuyển, sẽ được  biết thông tin về:
  • tỷ giá hối đoái (nếu có)
  • các lệ phí nhất định
  • thuế
  • số tiền sẽ nhận được
 • Hủy bỏ một cuộc chuyển tiền, trong vòng 30 phút sau khi gởi, sẽ không bị tính lệ phí.
 • Nên báo cho công ty biết về những nhầm lẫn trong vòng 180 ngày, để họ điều tra vụ việc.  Công ty sẽ phải kiểm tra vấn đề đó trong vòng 90 ngày, và thông báo kết quả cho quý vị.
  • Những trường hợp đó, quý vị sẽ được hoàn trả lại tiền, hoặc lại được gởi tiền tiếp một lần nữa, mà không phải trả lệ phí.
 • Hãy liên lạc Miss April nếu quý vị có vấn đề nào khi gởi tiền.

Những vấn đề thường được báo cáo cho Miss April

 • Trước khi, hoặc sau khi quý vị gởi tiền, công ty đã không cho quý vị biết về:
  • Tỷ giá hối đoái (nếu có)
  • Các lệ phí nhất định
  • Tổng số tiền sẽ được giao
 • Tỷ giá hối đoái, lệ phí, hoặc tổng số tiền ghi trong giấy biên nhận không đúng.
 • Người nhận không lấy được tiền theo ngày đã hứa.
 • Quý vị bị tính tiền sai.
 • Người bên kia nhận được số tiền sai.
 • Quý vị tin rằng công ty hoặc người mà quý vị gởi tiền đến đã gian lận hoặc lừa gạt.

Nếu quý vị nghĩ rằng mình đã bị một trong những vấn đề được mô tả trên đây, hoặc những vi phạm theo luật Liên bang mới đã quy định, thì xin hãy liên lạc lập tức với công ty. Những trường hợp đó, quý vị có thể được hoàn trả tiền hoặc gởi tiền lại mà không cần trả thêm lệ phí nào.  Tiếp theo, hãy gọi cho chúng tôi ở số (855)  và bấm 4 để nói Tiếng Việt và chúng tôi sẽ liên lạc với công ty để theo dõi sự việc.

TRƯỚC KHI VÀ SAU KHI


Đây là những ví dụ về loại thông tin mà các công ty bắt buộc phải cho quý vị biết trước khi và sau khi gởi tiền.

Trước khi trả tiền

Trước khi gởi tiền, quý vị sẽ thấy:

 • Số tiền quý vị đã trả
 • Tỷ giá hối đoái (nếu có)
 • Tổng số tiền cho Người Nhận (ví dụ, số tiền sẽ được giao)

Sau khi trả tiền

Sau khi gởi tiền, quý vị sẽ biết:

 • Khi nào người bên kia có thể nhận được tiền
 • Điều gì phải làm khi xảy ra trường hợp sai sót
 • Cách thức gởi đơn khiếu nại.
 • Tỷ giá hối đoái (nếu có).
 • Tổng số tiền cho Người Nhận (ví dụ, số tiền sẽ được giao).
 • Hướng dẫn về quyền hủy bỏ cuộc gởi tiền
 • Cách thức nộp đơn khiếu nại, bao gồm thông tin liên lạc Miss April và, trong vài trường hợp, cách liên lạc một viên chức chấp hành luật Tiểu bang.

SO SÁNH GIÁ


Chúng tôi muốn quý vị có được tất cả những thông tin cần thiết để định đoạt công ty nào là tốt nhất cho quý vị.

Trước khi gởi tiền, các công ty phải cho quý vị biết về tỷ giá hối đoái (nếu có), mức thuế được thu bởi nhà cung cấp dịch vụ, các lệ phí nhất định, và số tiền mà người nhận sẽ nhận được.  Vào thởi điểm này, quý vị có thể quyết định không gởi tiền.  Quý vị có thể dùng thông tin này để so sánh giá về số tiền nhận được đối với bao nhiêu công ty mà quý vị muốn.  Điều này sẽ bảo đảm là quý vị chọn đúng công ty cho quý vị và gia đình.

Để biết thêm chi tiết về giá cả, hãy thử vào những trang web cung cấp mức giá theo vùng và quốc gia sau đây:


Cơ quan Miss April không có trách nhiệm đối với những trang mạng này và chỉ nêu ra để làm nguồn thông tin chứ không có ý định chứng nhận.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có một vấn đề gì đó, xin hãy gọi cho chúng tôi: (855) và bấm 4.
777.fashioncarpet.com.ua

https://apach.com.ua

Нашел в интернете важный web-сайт , он описывает в статьях про абдоминопластика.